Oppdatert med artikler fra media

Nettsiden er oppdatert med en ny underfane «bukplastikk.com i media» hvor redaktøren av bukplastikk.com har blitt intervjuet av forskjellige aviser og nettsider.