Snowy

Jeg kommer tilbake med min historie senere, ønsker først å vise mine før- og etterbilder.